Filters

Wis alle filters

Op onderwerp

Op medium

Washing Hands door kunstenaarsinitiatief Building Conversations

Building Conversations benaderde de eerste Constantijn Huygen straat om in een installatie mensen elkaars handen te laten wassen in tijden dat patiënten nauwelijks fysiek contact hadden met de buitenwereld. Waar ook het contact tussen cliënten en de zorg enorm is veranderd. en waar meer afstand de algemene regel is. Wij vonden het een mooi idee en nadat een corona commissie de manier van handen wassen corona proof vond zijn we het gaan organiseren. Iedereen kan deelnemen, cliënten, personeel en mensen uit de buurt.
Ook wanneer de kliniek afgeschermd lijkt vinden wij het belangrijk om inkijk te geven. Een van de cliënten verwoordt het als volgt: In de pers, op de televisie wordt veel over kwetsbare groepen gesproken in de Corona berichtgeving. Over psychiatrische patiënten wordt nauwelijks iets gezegd.

Op woensdagmiddag 10 juni is er voor de tweede keer een middag Washing Hands. Een verslag in beeld en tekst volgt.

Zie ook: www.buildingconversation.nl

Over Washing Hands

Washing Hands is een ritueel, ontworpen om fysiek contact terug te brengen in de publieke ruimte. Door elk aan een kant van de plaat plaats te nemen en elkaars handen met zeep te wassen, ontstaat er weer de mogelijkheid om elkaars handen aan te raken. Tevens biedt deze opstelling de gelegenheid om op een andere manier met elkaar te spreken. Want hoe praten we nu, in de tijd van Corona, met elkaar?Wat doet de sociale afstand (het zeer beperkt bezoek) en het gebrek aan fysiek contact met de manier
waarop we ons tot elkaar verhouden? Worden weer ook afstandelijk er van, of ontstaat er een nieuw soort nabijheid, een andere manier van verbonden zijn?

door wilco tuinebreijer


Onze
partners

met dank aan: Gemeente Amsterdam West Het huis van Amsterdam Soundtrackcity