Filters

Wis alle filters

Op onderwerp

Op medium

De GGD in tijden van Corona

Op de geïntegreerde voorzieningen wordt voor mensen gezorgd die meestal een tal van problemen hebben. Opiaat verslaving, psychiatrie, lichamelijke aandoeningen en sociale problematiek. Het is een uiterst kwetsbare groep.

Werken in tijden van corona: Speciale isolatielocaties voor kwetsbare groepen met klachten

Bron: GGD Amsterdam (21 april 2020)

 

Dak- en thuislozen en ongedocumenteerde personen met coronaklachten kunnen terecht in speciale isolatieplekken. Melissa Diaz is huisarts bij de huisartstenpraktijk Dr. Valckenier: “Opvanglocaties, huisartsen en ziekenhuizen kunnen personen die niet ‘thuis’ in isolatie kunnen of erg kwetsbaar zijn via ons doorverwijzen voor (preventieve) isolatie.”

Melissa Diaz is huisarts in de huisartsenpraktijk Dr. Valckenier, om de hoek bij de GGD. Deze  huisartsenpraktijk van de GGD fungeert als vangnet voor personen die moeilijk in zorg te nemen of te houden zijn in een reguliere setting. “Dan hebben we het over bijvoorbeeld dakloze patiënten, veelal met psychiatrische aandoeningen of verslavingen of ongedocumenteerde personen met complexe problematiek. Deze groep heeft een andere aanpak nodig als het gaat om coronabestrijding.

Deze specifieke groep heeft regelmatig geen eigen huis, verblijven in de nachtopvang, veelal in slaapzalen, logeren ergens bij iemand op de bank of hebben helemaal geen onderdak. De adviezen van het RIVM om bij klachten in isolatie te gaan zijn voor deze groep vaak niet haalbaar. “Daarom hebben we voor deze doelgroep een speciaal coronaplan opgesteld, in samenwerking met de afdeling infectieziekten, vangnet en partners in het veld een coronaplan opgesteld.”, aldus Diaz.

Wat houdt het coronaplan in?

“Personen uit deze specifieke doelgroep, die mogelijk besmet zijn met het coronavirus, kunnen terecht in isolatielocaties verspreid over de stad. Er zijn daarnaast voorbereidingen getroffen om op die locaties eventueel ook palliatieve zorg te kunnen leveren aan mensen die heel ziek zijn en door een behandelbeperking niet meer naar het ziekenhuis worden ingestuurd. Gelukkig zijn we hier in de afgelopen weken nog niet mee geconfronteerd. Verder kunnen degenen die extra kwetsbaar zijn in preventieve isolatie.

Hoe gaat het in zijn werk?

“Ons team van corona verpleegkundigen doet triage en stelt de indicatie voor isolatie in overleg met ons artsenteam. Het team opereert dagelijks van 8-23 uur en is dan ook beschikbaar voor overleg over patiënten met klachten en mogelijk tot de doelgroep behoren. Niet alleen opvanglocaties maar ook huisartsen en ziekenhuizen kunnen personen met coronaklachten, die niet “ thuis” in isolatie kunnen of personen die tot de doelgroep horen en erg kwetsbaar zijn, verwijzen voor respectievelijk isolatie en preventieve isolatie. “Zo kreeg het team laatst een melding van een zwangere vrouw met klachten. Ze was 36 weken zwanger en in contact geweest met een tante die besmet bleek te zijn. Zelf had ze nu ook klachten. Er ontstond veel onrust in de opvang door de vermeende coronabesmetting. Er woonden meerdere vrouwen die zwanger waren of die kleine kinderen hadden. Er ontstond boosheid en paniek vanuit angst voor besmetting. Er bleken op de locatie nog twee andere dames met klachten te zijn. Vanwege de onrust is besloten om twee van de dames over te brengen naar een isolatielocatie. De derde persoon met klachten is op de eigen locatie in isolatie gegaan.

Hoe is de zorg vervolgens geregeld?

Patiënten die in een isolatie-unit zijn opgenomen komen voor de duur van de isolatie onder de zorg van Huisartsenpraktijk Dr. Valckenier. Dit houdt in dat de klinische conditie op indicatie dagelijks wordt gemonitord en een klinische beoordeling wordt gedaan bij verslechtering. Bij deze dames is dagelijks een co-assistent langsgegaan om temperatuur, polsslag en zuurstofgehalte te meten. Zijn patiënten meer dan 24 uur klachtenvrij dan kunnen ze met ontslag. Gelukkig waren beide dames snel klachtenvrij en konden ze terug naar hun locatie. Vooralsnog zijn er geen andere vrouwen op de locatie die klachten hebben ontwikkeld, maar het personeel is goed geïnstrueerd om symptomen te herkennen en zo nodig het coronateam in te schakelen.”

Hoeveel opvanglocaties zijn er nu in de stad?

Er zijn nu twee locaties in bedrijf  waar patiënten geïsoleerd worden. Dit zijn gebouwen met meerdere één-persoonskamers, zoveel mogelijk met eigen sanitair om risico’s van besmetting te voorkomen. Het kan namelijk dat er toch iemand geplaatst is met suggestieve klachten, maar die geen corona heeft. Verder zijn er nog twee andere locaties voorbereid om patiënten in isolatie te nemen. In de afgelopen 4 weken zijn ongeveer 150 mensen, korter of langer, in isolatie gegaan vanwege coronagerelateerde klachten. Ook zijn er 16 personen in preventieve isolatie gegaan om zo het risico op corona te verkleinen. Het aantal plekken voor preventieve isolatie zal naar verwachting op korte termijn nog verder worden uitgebreid.

door Melissa Diaz, geïntegreerde voorzieningen GGD


Onze
partners

Soundtrackcity met dank aan: Gemeente Amsterdam West Het huis van Amsterdam