Filters

Wis alle filters

Op onderwerp

Op medium

Solidariteit © Erik Veld
Afbeelding 21 maanden armoede

SOLIDARITEIT, deel 1: Hoe komen we samen uit de crisis?

Juli 2020 – De armoede neemt de komende jaren toe, ook in Amsterdam. Hoe kunnen we eerlijker uit de crisis komen, met oog voor de meest kwetsbaren? Dat vraagt de nieuwe beweging Samen uit de Crisis zich af. En hoe komt het dat we steeds harder werken voor steeds minder, vragen de schrijvers van het boek Fantoomgroei. Hoe komen we samen uit de crisis? MUG maakte een rondgang.

TEKST Robin Uitham BEELD Erik Veld

Eerst wat cijfers: het aantal ww-uitkeringen is sinds drie maanden toen de corona-uitbraak begon met ruim een kwart gestegen. In mei keerde het UWV aan 301.000 mensen in Nederland ww uit. In april zaten bijna 20.000 Amsterdammers in de ww. Relatief veel jongeren raakten hun werk kwijt. Het aantal mensen dat in mei ww aanvroeg steeg, maar minder fors dan in april. Maar de werkloosheid kan sterker toenemen als de steunmaatregelen van de overheid over een paar maanden stoppen, zeggen experts.

En met het huidige kabinetsbeleid neemt de armoede in ons land de komende jaren met een kwart toe, waarschuwen planbureaus CPB en SCP. Dagelijks gaan een miljoen mensen gebukt onder armoede, bij dat getal is het effect van de corona-crisis nog niet meegeteld.

De stijging van de armoede komt vooral door de verlaging van de bijstand tot en met 2035. Maar als het kabinet die verlaging vanaf volgend jaar terugdraait, neemt de kans op armoede voor bijstanders met bijna de helft af, zeggen de planbureaus. De armoede kan ook met 60 procent afnemen door invoering van een basisinkomen, maar dat kost geld en banen. Ook kan het kabinet het kindgebonden budget verhogen om armoe onder kinderen terug te dringen.

Actieplan

Het kabinet moet bij haar economisch herstelbeleid inzetten op brede welvaart en kwetsbare bevolkingsgroepen beschermen, vinden de planbureaus. Ook vijftien burgemeesters, onder wie de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema, trokken onlangs aan de bel. Ze presenteerden een manifest in Den Haag. De burgemeesters willen 1,25 miljard euro voor een actieplan om nog deze zomer bewoners van kwetsbare wijken te helpen. Nu al zien ze in de kwetsbare achterstandswijken problemen door de corona-crisis toenemen: oplopende onderwijsachterstanden, huiselijk geweld, ondermijnende criminaliteit. De kansenongelijkheid in de samenleving neemt toe, waarschuwen de burgemeesters.

Ook het aantal huishoudens met schulden loopt volgend jaar mogelijk op tot 2,6 miljoen. Bijna een miljoen meer dan nu. Dat zei voorzitter ­Gerrit Zalm van samenwerkingsverband SchuldenLabNL onlangs in het Financieele Dagblad. Ruim 41 procent van de schulden is problematisch. Als oplossing moet er een nationaal garantiefonds komen dat oninbare schulden opkoopt.

Hierna volgt een serie interviews: hoe komen we samen uit de crisis?

door Robin Uitham - MUG Magazine


Dit artikel is onderdeel van de zaal ’21 maanden armoede’ van MUG Magazine. MUG is gratis te krijgen op 300 plekken in de stad, waaronder supermarkten en bibliotheken, en bevat tips en informatie over werk en inkomen, armoedebestrijding en schuldhulp.


Onze
partners

met dank aan: Gemeente Amsterdam West Soundtrackcity Het huis van Amsterdam