Filters

Wis alle filters

Op onderwerp

Op medium

Roep om transparante mondkapjes wordt steeds luider

Mondkapjes van audiciens, audiologen, artsen, verpleegkundige, tandarts beletten spraakafzien

Mondkapjes zijn in dit coronatijdperk onmisbaar, maar niet voor iedereen even handig. Slechthorenden en doven kunnen de mond van hun arts of verpleegkundige niet meer zien. Liplezen wat officieel spraakafzien heet is daardoor niet mogelijk, terwijl mondbeeld en mimiek ontzettend belangrijk zijn om te kunnen spraakverstaan.

Met dichte maskers kunnen slechthorende en dove mensen niets meer zien. Bij gebrek aan het mondbeeld is liplezen en dus communicatie onmogelijk. Voor dove mensen geldt bovendien dat gezichtsuitdrukkingen bij gebarentaal horen, dat geeft betekenis aan de gebaren. Het dragen van een ondoorzichtig mondkapje belemmert de communicatie

“Ik had het gevoel dat een groot deel van de mensen vergeten wordt”, vertelt de Amerikaanse studente Ashley Lawrence (21).  Zij besloot daarom zelf speciale mondkapjes te maken waarbij de mond wél zichtbaar is.

 

 


Onze
partners

Het huis van Amsterdam Soundtrackcity met dank aan: Gemeente Amsterdam West