Filters

Wis alle filters

Op onderwerp

Op medium

Ratten in lockdown?

Zaten de ratten in Amsterdam ook in lockdown? Wat was het effect van de lockdown op hun leven?

Tijdens de lockdown is er door bewoners meer huisvuil gesignaleerd. Het is waarschijnlijk dat mensen meer huisafval produceren doordat ze hele dagen thuis waren. Na een piek in het huisafval is er nu een piek in het aantal rattenmeldingen te zien. In het najaar is de overlast van ratten altijd minder, onder andere door de lagere temperaturen.

De rode gebieden op de kaarten geven aan in welke wijken het aantal meldingen van huisafval na de invoering van de lockdown in maart 2020 hoger is dan in 2019. Meer (eetbaar) afval dan normaal op straat is de belangrijkste reden dat ook het aantal rattenmeldingen toenam. Ook was er minder bedreiging van mensen en verkeer waardoor de ratten zich sneller straat begaven en ze beter zichtbaar zijn voor mensen.

Toch moet daar wel een kanttekening bij worden gemaakt. In de zomer van 2020 werd namelijk bijna elk stukje groen in de stad veel vaker bezocht. Mensen die vaak thuis waren viel het wellicht op dat tegels voor het huis zijn verzakt. Dit komt vaak door een gat in de muur of een kapotte rioolbuis. Het zand verdwijnt door die openingen, maar er kunnen ook ratten uit komen die de stoep ondergraven.

Al met al was er grotere zichtbaarheid van ratten. Aandacht voor de eigen woon- en leefomgeving zorgt ervoor dat huiseigenaren, bewoners en ook stadsbeheer beter de oorzaken en de specifieke locaties van rattenoverlast leren kennen. De rat is hét dier in de stad dat de mens het meest confronteert met het eigen gedrag. Immers, rattenoverlast is in de regel het gevolg van onachtzaamheid van de stadsbewoners. De rat en zijn sporen geven daarbij een goede indicatie waar iets niet goed gaat.

Meldingen van rattenoverlast komen binnen bij de GGD Amsterdam via: meldingen.amsterdam.nl en via 14020, het algemene telefoonnummer van de gemeente.

Bron: Jan Buijs, Gemeente Amsterdam


Onze
partners

Soundtrackcity Het huis van Amsterdam met dank aan: Gemeente Amsterdam West