Filters

Wis alle filters

Op onderwerp

Op medium

Corona-Archives Nieuw DakotaZaal van Nieuw Dakota


Nieuw Dakota presenteert hier met trots een selectie van inzendingen uit onze Corona-Archives. De Corona-Archives is het eerste initiatief in Nederland dat Covid-19 vanuit artistiek perspectief agendeert. Vanaf 15 maart delen kunstenaars, denkers en schrijvers hun verhaal en geven uiting aan sociale isolatie, zorg, boosheid, angst, wanhoop. De inzendingen geven blijk van dreigende ondertonen en hoe we die bedwingen met rede, humor, maatregelen en ons persoonlijke dagelijks leven. 

Corona verbindt ons allemaal: “Zijn brutaliteit maakt ons iets duidelijk dat we al wisten maar nog niet zo goed konden inschatten: op hoeveel niveaus we, overal, met elkaar verbonden zijn, en de complexiteit van de wereld waarin we leven, zijn sociale, politiek, economische maar ook interpersoonlijke en psychische samenhang.” (Paulo Giordano, In tijden van besmetting, maart 2020) De translokale verbondenheid van de wereld wordt zichtbaar in de stilstand. Die stilstand creëert een nieuw domein. Hoe krijgt dit nieuwe domein vorm en hoe zal corona ons leven veranderen? We willen dit moment waarop het individuele en het collectieve, ver weg en dichtbij, zo scherp geherdefinieerd worden niet voorbij laten gaan. 

Nieuw Dakota doet dit door de samenleving voor langere tijd te monitoren, te verbeelden en toch ook te vieren. Gelijk de pandemie, doorlopen we daarmee drie fasen: 

1. CORONA-ARCHIVES Open Call / acute fase

Saamhorigheid, de drang om te helpen, het starten van initiatieven om elkaar een hart onder de riem te steken zijn een bijna instinct gedreven reactie. Dit levert puur, direct en uit het hart komende werken op. Dit willen we laten zien, juist nu, omdat het aansluit bij wat we bijna allemaal voelen, en daarin troost en betekenis kan geven. 

2. PASSAGE / nazorg (archiveren en presenteren in Nieuw Dakota)

Saamhorigheid, de drang om te helpen, het starten van initiatieven om elkaar een hart onder de riem te steken zijn een bijna instinct gedreven reactie. In een acute fase van schokkende gebeurtenissen is er logischerwijs niet veel ruimte voor reflectie, rouw en overzicht wat ons te wachten staat. Nazorg vraagt om voortzetting van de solidariteit die zo gemakkelijk leek in de acute fase. Het vraagt om een langduriger steun (moreel, maatschappelijk, psychologisch en financieel) en om het zichtbaar maken van de gevoelens. Vanaf begin juli opent Nieuw Dakota de deuren met (rite de) PASSAGE, een groeiende presentatie van inzendingen. 

 3. HEALING WOUNDS (afsluitende tentoonstelling begin 2021)

Hoe nu verder? hoe verandert de maatschappij? In positieve zin? Hoe helen we de wonden? sluiten we ons af en trekken we ons terug af erkennen we de onontkomelijke verbondenheid als een kracht en een waarde.

Onze call blijft open! (corona@nieuwdakota.com) 

of via de directe uploadpagina

Onze
partners

met dank aan: Gemeente Amsterdam West Het huis van Amsterdam Soundtrackcity